Xin chào bạn đã ghé thăm trường Tiểu Học Quảng Lập của chúng tôi !

08:29 EDT Thứ hai, 16/07/2018

Menu

Tìm đường

Tìm đường

Tham gia Violympic

Click vào để luyện thi toán

Tham gia thi GTTM

Tham gia thi GTTM

Liên Hệ Trực Tiếp

Nghe Nhạc Trực Tuyến

Tư Liệu & Bài Giảng

Giáo Án

Trang nhất » Tin Tức » Quy Mô Phát Triển

 

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015-2020

Thứ tư - 10/07/2013 23:33
Phòng GD&ĐT Đơn Dương                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG TH QUẢNG LẬP                                      Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
   
Số…../KH                                                                     Quảng Lập, ngày 6 tháng 6 năm 2011
 
 
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LẬP
GIAI ĐOẠN  2011 – 2015.
MỞ ĐẦU
           Trường Tiểu học Quảng Lập được thành lập năm 1989 tiền thân là trường THCS Ka Đô.Trong hơn hai mươi hai năm qua Trường luôn phấn đấu vượt mọi khó khăn  từng bước phát triển đi lên và ngày càng trưởng thành nhất là từ khi tách ra tư trường PTCS Kađô. Trường tiểu học Quảng Lập được xây dựng trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam trong thời gian vừa qua nhà trường đang từng bước đi trên chặng đường đầu tiên đầy thử thách, khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường đã đạt được đã chứng minh điều đó. Được sự chỉ đạo của Sở GDĐT Lâm Đồng, Phòng GD&ĐT huyện Đơn Dương, của chính quyền các cấp cùng với sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh, Trường TH Quảng Lập đã đủ tiêu chuẩn và được Bộ GD ĐT công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào tháng 8 năm 2001.
   Nhà trường đang từng bước ổn định, phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, trường đã và đang phấn đấu để luôn là  một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh xã Quảng Lập nói riêng, của ngành giáo dục huyện nhà nói chung. Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu Trưởng nhà trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể công chức- viên chức  và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường Tiểu học Quảng lập là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đảng về đổi mới giáo dục phổ thông, chỉ đạo của sở giáo dục,  PGD & ĐT Đơn Dương. Trường tiểu học Quảng lập cùng các trường tiểu học trong toàn huyện, xây dựng ngành giáo dục của huyện Đơn Dương nói chung, địa phương Quảng Lập nói riêng phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội  của huyện nhà  và cả đất nước hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.    
PHẦN THỨ NHẤT
DỰ BÁO PHÁT TRIỂN CỦA  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LẬP
I/ BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI :
            1/ Bối cảnh chung:
Cuộc cách mạng KH-CN tiếp tục phát triển mạnh mẽ, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế. Tốc độ đổi mới và trình độ ứng dụng tri thức quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. KH-CN trở thành động lực cơ bản của sự phát triển KT-XH. Sự phát triển của KH-CN làm thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục trong các nhà trường, đồng thời đòi hỏi giáo dục phải cung cấp được nguồn nhân lực có trình độ cao.
- Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế vừa là quá trình hợp tác để phát triển vừa là quá trình đấu tranh của các nước đang phát triển để bảo vệ quyền lợi quốc gia. Cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia ngày càng trở nên quyết liệt, đòi hỏi các nước phải đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động, đặt ra vị trí mới của giáo dục. Giáo dục trong thế kỷ XXI phải thực hiện được sứ mệnh nhân văn hóa, tiến trình toàn cầu hóa, biến toàn cầu hóa thành điều có ý nghĩa đối với từng con người ở tất cả các quốc gia. Giáo dục suốt đời trở thành đòi hỏi và cam kết của mỗi quốc gia.
- Công nghệ thông tin và truyền thông được ứng dụng trên quy mô rộng lớn ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong giáo dục. Giáo dục từ xa đã trở thành một thế mạnh của thời đại, tạo nên một nền giáo dục mở, không phụ thuộc khoảng cách, thích ứng với nhu cầu của từng người học. Sự phát triển của các phương tiện truyền thông, mạng viễn thông, công nghệ tin học tạo thuận lợi cho giao lưu và hội nhập văn hoá, nhưng cũng tạo điều kiện cho sự du nhập những giá trị xa lạ ở mỗi quốc gia. Đang diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt để bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, ngăn chặn những yếu tố ảnh hưởng đến an ninh của mỗi nước.
Bối cảnh trong nước
- Nước ta tiếp tục quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nhằm thay thế hoàn toàn nền sản xuất thủ công bằng nền sản xuất dựa trên cơ khí và điện tử, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng cường công nghiệp và dịch vụ. Tăng GDP/người một cách ổn định, đời sông nhân dân được cải thiên rõ rệt. Việc chủ động tích cực hội nhập quốc tế, và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tạo thêm nhiều thuận lợi cho quá trình phát triển KT-XH của đất nước.
- Nước ta tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục hoàn thiện, ngày càng trở nên đồng bộ, bao gồm thị trường sức lao động. Sự đóng góp của giáo dục -đào tạo vào việc gia tăng giá trị sức lao động sẽ được thị trường đánh giá ngày càng chính xác và thừa nhận rộng rãi.
Bối cảnh địa phương
Trong khoảng 5 năm tới trường Tiểu Học Quảng Lập  phát triển trong bối cảnh Đảng bộ và nhân dân trong xã  thực hiện Nghị quyết đại hội X của Đảng bộ huyện và   Đại hội VI của Đảng Bộ Xã trong đó xác định: “ tranh thủ và phát huy tốt mọi ngồn lực để thúc đẩy KT-XH phát triển bền vững. Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghiệp cao, đẩy mạnh ứng dụng KHKT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy KT phát triển gắn với thực hiện tốt chính sách XH bảo vệ môi trườngXây dựng xã nông thôn mới.
 Giữ vững địa bàn vững mạnh về quốc phòng an ninh –nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ. về giáo dục : Thực hiện chương trình phát triển giáo dục toàn diện.
II/  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
  I/ Tình hình nhà trường.  
 1. Môi trường bên trong. 
 • Điểm mạnh.
  • Qui mô phát triển trường lớp , học sinh trong 5 năm qua :
 

* Chất lượng phổ cập:
     + Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học năm học, 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009-2010 đều đạt: 100%.           
 • Mục tiêu phát triển trong thời gian tới  :
Xác định các vấn đề ưu tiên.
 • Xây dựng mối đoàn kết nội bộ .
 • Tiếp tục đổi mới  quản lý hoạt động giáo dục.
 • Tham mưu có hiệu quả,Huy động, sử dụng đúng các nguồn lực (nhân lực -tài lực- vật lực-tin lực)
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học .
 • Trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.
2/ Tình hình đội ngũ:   Tổng số CB-GV-CNV: 28
          2.1/ Đạt chuẩn, trên chuẩn  về trình độ đào tạo:
Cán bộ quản lý      : 02 ; Đạt chuẩn: TS 02     đạt tỉ lệ   100%;
Giáo viên               :  Đạt chuẩn: TS 21    đạt tỉ lệ  100    %;      
Nhân viên 04:  Đạt chuẩn:   TS 3     đạt tỉ lệ  76   %;        
          2.2/ Trình độ tay nghề của đội ngũ giáo viên:
          2.2.1/ Cấp trường :
Giỏi :   TS 17  đạt tỉ lệ  80.9 % ; Khá :   TS : 4  đạt tỉ lệ   19.1% ;
2.2.2/  Cấp huyện : TS: 4 đạt tỉ lệ :19.4 %
2.2.3/  Cấp tỉnh : TS: 1đạt tỉ lệ  4.8%
3.Thuận lợi, khó khăn, mặt mạnh, mặt yếu, thời cơ, thách thức của nhà trường :
 
 a/  Thuận lợi:
   Phát huy, kế thừa truyền thống của quê hương Quảng Lập có bề dày lịch sử, có truyền thống hiếu học và có nhiều học sinh đỗ đạt. Nhà trường được sự quan tâm của Đảng Ủy- Chính quyền địa phương và không thể thiếu sự chỉ đạo trực tiếp của ngành chủ quản là PGD & ĐT Đơn Dương. Bên cạnh có mối đoàn kết nội bộ tốt, đồng lòng quyết tâm hoàn thành mọi kế hoạch để xây dựng ngôi trường có chất lượng Dạy-hoc.
b/ Tuy nhiên bên cạnh đó nhà trường còn có một số hạn chế nhất định như sau:
Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu:
 - Công tác bồi dưỡng CM cho đội ngũ còn hạn chế.
 - Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn  mang tính động viên.
 - Đội ngũ giáo viên, công nhân viên:
  Một bộ phận nhỏ giáo viên có  trình độ chuyên môn chưa phù hợp với trình độ đào tạo, ý thức tự học chưa cao, số giáo viên biết tiếp cận công nghệ chậm.
 - Chất lượng học sinh: 
  Là vùng thuần nông nên điều kiện, hoàn cảnh  kinh tế còn nhiều khó khăn còn có một số học sinh chưa tự giác và ý thức học tập, rèn luyện còn rụt rè, hạn chế.
 - Cơ sở vật chất:
  CSVC chưa đồng bộ, thiếu tính hiện đại. Còn 11 phòng học cấp bốn đã và đang xuống cấp, phòng thiết bị, bàn ghế đa phần là chưa đúng chuẩn.
+ Phòng thư viện hẹp, phòng học chức năng còn thiếu, chưa có phòng đa chức năng ,
 +Chưa có bếp ăn để tổ chức bán trú cho học sinh.
+Thiết bị phục vụ cho ứng dụng công nghệ thiông tin vào giảng dạy còn thiếu nhiều.
2.3/ Tinh thần tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của đội ngũ và kết quả đạt được.Thực hiện chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục và qui định đạo đức nhà giáo :
   Nhà trường đã triển khai đến toàn thể CB-GV-CNV nội dung cuộc vận động này đều trong các buổi họp chuyên môn, họp hội đồng .
  Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ .
  Đánh giá xếp loại học sinh theo đúng qui định của BGD
 
     Kết quả : 100% CB-GV-CNV có lối sống lành mạnh, không vi phạm qui chế chuyên môn, không vi phạm đạo đức nhà giáo .
    100% gia đình CCVC đạt gia đình văn hoá ở nơi cư trú.
 
- Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”:
    Nhà trường kết hợp với Công đoàn tổ chức cho CB-GV-CNV kể các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, từ câu chuyện đó  liên hệ thực tế và viết bài thu hoạch. Tổ chức kể các câu chuyện về gương đạo đức của Bác trước học sinh vào sáng thứ hai hàng tuần.
       Kết quả : Nhà trường thực hiện đúng nội qui qui định của cơ quan .
   Thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” ; thực hiện “ 5 có”:
     Đầu năm học, nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm .
Cụ thể :
   Đoàn thanh niên và Đội TNTPHCM đã tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Tổ chức các trò chơi dân gian trong các tiết HĐNGLL  và giờ ra chơi.
   Ngày 22-12 hàng năm nhà trường tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ và có công cách mạng. Tổ chức thi kể chuyện chú bộ đội cụ Hồ.
   Giáo viên đã thực hiện đổi mới phương pháp trong các tiết dạy, có sử dụng vật thật có tại địa phương, tranh ảnh … vào các tiết lên lớp. Trong các tiết dạy lồng ghép giáo dục thực tế tại trường, điạ phương  như ATGT, giữ gìn vệ sinh công cộng, bảo vệ của công, xây dựng hành vi đạo đức tốt.
   Tổ chức tốt các các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động văn nghệ nhân ngày lễ lớn như: tổ chức đêm văn nghệ “Chào mừng ngày Thành lập Đoàn TNCSHCM” được PHHS đánh giá cao. Trường đã giáo dục cho học sinh ý thức xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp.
   Với việc thực hiện chương trình 2 buổi / ngày giáo viên đã giúp đỡ  những học sinh yếu bằng tình thương và sự dạy dỗ chân tình, thân thiện  giúp các em tiến bộ trong học tập,  đến nay kết quả đạt cao.
 
3/ Tình hình hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng:
          3.1/ Tổ văn phòng:
 • Tổ văn phòng thực hiện biên chế theo điều lệ  trường Tiểu học.
 • Sinh hoạt thường xuyên 1 lần/ tháng. Nội dung sinh hoạt đã đánh giá công tác tháng và triển khai công tác tháng tới. Chấn chỉnh kịp thời những tồn tại để hoàn thành kế hoạch đề ra .
          3.2/ Tổ chuyên môn:
 • Toàn trường thành lập 3 tổ chuyên môn từ tổ 1+2 ; 3 +4 ; 5
 • Tổ chuyên môn sinh hoạt theo kế hoạch 2 lần/ tháng .
 • Chuyên môn đã thực hiện các tiết thao giảng,chuyên đề, hội thảo chuyên môn, dự giờ thăm lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Mỗi giáo viên thực hiện viết một GPHI đúc kết những kinh nghiệm trong giảng dạy .
 
4/ Chất lượng  giáo dục toàn diện ( trong 3 năm gần đây):                
 

 
5/ Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học …
          5.1/ Diện tích đất:  6485 Tỉ lệ 13  m2 / học sinh :  Ñaït So với yêu cầu:
          5.2/ Cơ sở vật chất :
     + Phòng học: 14
     + Phòng thư viện: 01 (40m2/phòng)
     + Phòng đoàn đội: 01 (15m2).
     + Phòng y tế  : 01( 15 m2)+ Phòng kế toán -PHT: 01( 15m2)
     + Phòng hội đồng : 01 (40m2 )
     + Phòng điều hành: 01( phòng hiệu trưởng 15m2)
    + Phòng máy vi tính: 01
    + Có 15 máy vi tính  (trong đó có 3 máy đã được kết nối Internet)
   + Có: 01 máy chiếu, 01 phông chiếu. Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên chưa đồng bộ, bàn ghế học sinh đã và đang xuống cấp và lạc hậu, phòng thư viện thiết bị đã có nhưng còn hẹp chất lượng còn thấp, chưa có phòng đọc sách riêng, phòng học chức năng còn thiếu chưa có phòng đa chức năng.
- Thành tích chính: Trong những năm qua, trường TH Quảng Lập đã khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục, được học sinh và phụ huynh học sinh tin cậy. Từ năm học 2005-2006 đến nay nhà trường luôn đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc.
          5.3/ Tài chính: Thực hiện đúng nguồn thuộc ngân sách nhà nước cấp,
 Hàng năm có sự hỗ trợ đóng góp của phụ huynh học sinh tiền quỹ hội thực hiện theo điều lệ hội .
          Nguồn tài chính do nhà nước cấp 100% sử dụng chi thường xuyên và không thường xuyên thực hiện thu chi đúng theo nguyên tắc tài chính.
 
PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LẬP
GIAI ĐOẠN 2011-2015
 
 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
I/ Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị .
1.Tầm nhìn.  
 Trường TH Quảng Lập phát huy truyền thống hiếu học của một xã anh Hùng,trở thành một ngôi trường thân thiện, có chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công. 
2 Sứ  mệnh : Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, kỷ cương  “ Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường -Tư duy giáo dục luôn thay đổi theo nhu cầu xã hội” để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực và tư duy sáng tạo của bản thân.
3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.
  - Tình đoàn kết                              
 - Lòng nhân ái                          
 - Tính sáng tạo
 - Tinh thần trách nhiệm                 
 - Hướng vươn lên
III/ CÁC CHIẾN LƯỢC CHÍNH:
*  Phổ biến kế hoạch chiến lược:
  Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, lãnh đạo địa phương, Phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
*  Tổ chức:
  Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
 
1/ Mục tiêu phát triển đào tạo :   
Yêu cầu:  Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình phù hợp vùng nông thôn mới tiếp cận kịp thời giáo dục hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
2. Học sinh.
 
 
 
- Qui mô: Lớp - học sinh/ năm học
NH: 2010– 2011 NH :2011– 2012 NH: 2012– 2013 NH:2013– 2014 NH:2014 –2015
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS
14 465 14 463 15 468 15 470 15 469
 
3/ Mục tiêu phát triển đội ngũ : ( yêu cầu, biện pháp thực hiện, chỉ tiêu )  
Đội ngũ:   Tổng số CB-GV-CNV: 30
          -Chỉ tiêu đạt chuẩn nghề nghiệp :
Cán bộ quản lý      :  Đạt chuẩn : TS :  02  đạt tỉ lệ    100  %;     
Giáo viên               :  Đạt chuẩn: TS  :  23  đạt tỉ lệ     100 %;     
-Chỉ tiêu đạt chuẩn, trên chuẩn  về trình độ đào tạo:
Cán bộ quản lý      :  Đạt chuẩn: TS  :02    đạt tỉ lệ   100 %;       
Giáo viên               :  Đạt trên chuẩn: TS   : 20   đạt tỉ lệ  92 %; Đạt chuẩn: TS  :02 đạt tỉ lệ 8 %  
Nhân viên              :  Đạt chuẩn: TS :  05đạt tỉ lệ  100%;  
          -Trình độ tay nghề của đội ngũ giáo viên: Chỉ tiêu:
          +Cấp trường :
Giỏi     :   TS  :20    đạt tỉ lệ    87.0  % ; Khá :   TS   :03   đạt tỉ lệ  13.0 % ;
+Cấp huyện : TS:10        đạt tỉ lệ  47.6%
+Cấp tỉnh    : TS:03        đạt tỉ lệ  14.00%
 
4.Giải pháp thực hiện:
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.
Nhiệm vụ:
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức , giáo dục văn hoá.
- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.
- Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
Giải pháp:
- Mở các hội nghị, các lớp bồi dưỡng cấp trường về các chuyên đề như  Dạy học các môn học văn hoá tích hợp với giáo dục đạo đức, Đổi mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực; giáo dục bảo vệ môi trường.... 
- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào lớn của ngành, địa phương gắn với chủ đề của từng năm học.
- Tăng cường công tác chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc đổi mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực và các hoạt động giáo dục khác.
- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp để vừa nâng cao hiệu quả giáo dục nề nếp, đạo đức cho học sinh vừa nhằm thu hút học sinh đến trường tạo mô trường học tập thân thiện – học sinh tích cực.
* Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, các đoàn th.
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.
Nhiệm vụ:
Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ - giáo viên - công nhân viên chức là nhiệm vụ của toàn thể Hội đồng trường chứ không phải chỉ của riêng BGH. Xây dựng đội ngũ có tính chất hết sức quan trong, là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường.
* Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn.
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.
Nhiệm vụ:
- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. Phấn đấu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2013.
Giải pháp:   Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết với nghề, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Giải pháp:
- Tăng cường công tác tham mưu đảm bảo đủ định biên theo quy định, thực hiện công tác bồi dưỡng gắn với tự bồi dưỡng của từng CB,GV một cách hiệu quả.
-  Đầu tư thời gian, động viên khích lệ giáo viên cả về vật chất và tinh thần để GV tham gia dự thi các hội thi chuyên môn có hiệu quả.
- Các tổ chuyên môn thực hiện thường xuyên việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm cho các thành viên, đặc biệt là các giáo viên trẻ...
-  Sử dụng thường xuyên, có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học tạo thói quen sử dụng trong giáo viên, từ đó có kinh nghiệm trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả tiết dạy.
- Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch một cách khoa học có tầm nhìn dài hạn.
- Tăng cường chăm lo tới đời sống vật chất tinh thần của cán bộ giáo viên, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ công tác của giáo viên, phát huy tối đa năng lực sở trường của mỗi người, không phân biệt bằng cấp, chế độ lao động hợp đồng hay biên chế.
 
- Tham mưu với UBND xã, Phòng GD-ĐT  đầu tư cơ sở vật chất,  trang thiết bị cho nhà trường như: Các phòng học bộ môn (tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc), Thư viện, phòng truyền thống, khu hiệu bộ, bãi tập, cải tạo sân chơi, xây bếp ăn bán trú, nhà trực của bảo vệ, đầu tư trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT vào giảng dạy…..
-  Huy động các nguồn đóng góp của các bậc phụ huynh, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để thực hiện các hạng mục sửa chữa nhỏ, xây dựng môi trường xanh- sạch - đẹp. Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học, phân loại các đồ dùng hư hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa bổ sung.
* Người phụ trách: Ban giám hiệu, kế toán, nhân viên thiết bị - thư viện, giáo viên.
4. Xây dựng văn hóa nhà trường:
Nhiệm vụ:
- Nhà trường văn hoá: Khung cảnh đẹp - Nề nếp tốt - Chất lượng cao.
- Nhà giáo mẫu mực: Phẩm chất tốt - Chuyên môn giỏi - Phong cách đẹp.
- Học sinh tích cực: Đạo đức tốt - Học tập giỏi - Lối sống đẹp.
Giải pháp:
- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai mức độ 2, có biện pháp giữ gìn, bảo quản tốt cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Xây dựng cảnh quan sư phạm đảm bảo xanh, sạch, đẹp; môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa, an toàn.
- Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo nề nếp làm việc, học tập, hội họp khoa học có hiệu quả.
- Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ, quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong nhà trường, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ.
- Xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị - đạo đức tốt, có tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cao, gương mẫu, tận tụy với nghề. Luôn nêu cao ý thức tự học tự rèn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nề nếp làm việc khoa học, lối sống lành mạnh, ứng xử giao tiếp văn hóa, được học sinh và phụ huynh tin tưởng.
- Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh đáp ứng yêu đào tạo con người mới:
+ Có ý thức phấn đấu tu dưỡng, động cơ học tập đúng đắn. Có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, công tác. Có phương pháp học tập khoa học, tinh thần tự học, không ngừng nâng cao năng lực toàn diện.
+ Luôn nêu cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng; nghiêm chỉnh chấp hành các luật lệ, thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường. Có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ của công. Tích cực đấu tranh chống các biểu hiện không lành mạnh và phòng chống các tệ nạn xã hội, phong tục lạc hậu...
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban đại diện CMHS, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, giáo viên,
5. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
Nhiệm vụ:
 Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng, trang Web của trường góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.
 Tất cả CCVC trong nhà trường sử dụng máy tính thành thạo. Lập Website của trường
Giải pháp:
- Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc chuyên môn của mình.
- Thi giáo án điện tử cấp trường và động viên giáo viên đăng ký dự thi cấp huyện, cấp tỉnh.
- Mua thêm máy tính phục vụ phòng học tin học,
- Trang bị 01máy chiếu/CPU/ phòng học.
- Khai thác triệt để Website của trường và động viên CBGV, NV tích cực truy cập Website của phòng GD và các trang điện tử báo mạng khác để khai thác thông tin bổ ích.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Nhóm công nghệ thông tin.
6. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
Nhiệm vụ:
 Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV. Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, từng bước nâng cao cộng đồng trách nhiệm giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch giáo dục hàng năm.
Giải pháp:
- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường.
- Về nguồn tài lực:
+ Ngân sách Nhà nước.
+ Ngoài ngân sách từ xã hội, PHHS…
- Nguồn vật lực  :
+ Khuôn viên Nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.
+ Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy- học.
- Nguồn lực tinh thần:
 + Sự quan tâm những thành tích mà nhà trường đã đạt được thông qua các cuộc họp, tiếp xúc với phụ huynh hoặc các cuộc họp với  cấp ủy Đảng, chính quyền xã về các vấn đề có liên quan đến giáo dục.
- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.
Giải pháp:
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường, bằng các hình thức:
- Thành lập trang web của nhà trường giúp cho việc tuyên truyền các kế hoạch, kết quả công việc của nhà trường được rộng rãi mọi người biết đến và cũng nhận được ý kiến tham gia của nhiều người.
-  Tham mưu để làm tốt hơn công tác xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực khác từ phụ huynh, từ Hội khuyến học, từ các cá nhân và ban ngành trong xã để hổ trợ cho các hoạt động giáo dục.
- Yêu cầu mỗi thành viên trong nhà trường đều nêu cao tinh thần làm chủ, chủ động nắm bắt và tuyên truyền những tin tức tích cực nhất nhằm xây dựng thương hiệu cho nhà trường trong nhân dân, trên Website của ngành.
3/ Hoạt động của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng- các đoàn thể phối hợp:   
            3.1/ Tổ văn phòng:   
  Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch. 
          3.2/ Đối với Hiệu trưởng:
 Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
          3.3/  Đối với Phó Hiệu trưởng:
 Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
            3.4/ Tổ chuyên môn:   
 Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
           3.5/ - Đối với học sinh:
 Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học THCS, ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.
3.6/ Hội cha mẹ học sinh:
 Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch chiến lược. Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.
3.7/ Các tổ chức đoàn thể trong trường:
  Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường. Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.
4/ Chất lượng  giáo dục toàn diện: ( yêu cầu, biện pháp thực hiện, chỉ tiêu )
- Chất lượng học tập:
+ Trên 85% học lực khá, giỏi (50% học lực giỏi)
+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu :00 % .
+ Xét HTCTTH đạt 100% hàng năm
+ Chất lượng hạnh kiểm:  Thực hiện đầy đủ 100%              
 + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, biết giao tiếp,ứng xử đúng mực. Tích cực tự giác tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giúp đỡ bạn.
5/ Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và cảnh quan sư phạm
( yêu cầu, biện pháp thực hiện, chỉ tiêu )
          5.1/ Diện tích đất: 6485 m2 Tỉ lệ  13 m2 / học sinh :             
          5.2/ Cơ sở vật chất :
          5.3/ Tài chính: Các nguồn thuộc ngân sách nhà nước, xã hội hóa, đóng góp của phụ huynh học sinh.
6. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:
- Giai đoạn 1- Từ năm 2011 – 2012:
  Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, hạnh kiểm cho học sinh.
  Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, có kế hoạch nâng chuẩn, trên chuẩn cho đội ngũ cốt cán.
  Tạo cảnh quan nhà trường “Xanh-Sạch-Đẹp”, xây dựng “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”.
  Tham mưu các cấp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học.
   Xây dựng Logo, biểu tượng, khẩu hiệu hành động…
   Nâng dần chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn.
- Giai đoạn 2- Từ năm 2012 – 2013:
 + Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường.
 + Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.
 +Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
 +Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên ứng dụng tốt vi tính, sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý, dạy và học.
+Tham mưu với Đảng uỷ - Chính quyền địa phương xã thực hiện theo đề án xây dựng xã nông thôn mới để hoàn chỉnh các công trình phục vụ cho dạy và học, như các phòng hiệu bộ đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, phòng đa chức năng, sân chơi, bãi tập , nhà bán trú , nhà trục của BVệ,…đảm bảo quy định.
 + Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường đảm bảo  môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp”.
 + Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ phổ cập, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Phấn đấu đạt 95% các chỉ số của kiểm định chất lượng giáo dục.
 + Năm 2013: Hoàn thành xây dựng trường TH  đạt chuẩn quốc gia Mức độ II.
- Giai đoạn 3- Từ năm 2014 – 2015:
  Tập trung raø soaùt keá hoaïch,thực hiện các nội nội dung đề ra để đảm bảo mục tiêu của chiến lược.
 Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục, tỷ lệ phổ cập. Kỹ năng sống của học sinh được hoàn thiện, trường đạt các tiêu chuẩn của trường học thân thiện, học sinh tích cực, đạt 100% các chỉ số của kiểm định chất lượng giáo dục.
 
 
 
PHẦN THỨ BA
KẾT LUẬN:
    Trong xu thế phát triển của đất nước hiện nay,sự nghiệp giáo dục cũng từng bước thay đổi theo hướng đi lên sao cho phù hợp.Với kế họach chiến lược phát triển của nhà trường trong giai đọan 2011 -  2015 được sự hỗ trợ tích cực của các nguồn  lực bên trong và nguồn lực bên ngòai chắc chắn sẽ đi đến thành công.Sự nghiệp giáo dục của địa phương sẽ đem lại hiệu quả tốt đáp ứng được mục tiêu “Dân giàu -Nước mạnh - Xã hội công bằng dân chủ -văn minh”   Với tuyên bố sứ mệnh, giá trị cơ bản và tầm nhìn của mình,Trường Tiểu học Quảng Lập sẽ góp phần đào tạo ra những công dân tương lai  có đủ năng lực góp phần chung tay xây dựng đất nước và nhà trường ngày càng khẳng định và phát triển thương hiệu của nhà trường.
   Kế hoạch chiến lược 5 năm (2010 - 2015) đặt ra cho toàn trường Tiểu Học Quảng Lập những điều kiện, thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, nhà trường kính trình đến các cấp lãnh đạo, quý phụ huynh học sinh, nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của quý cấp trên và đặc biệt sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường để cùng nhau thực hiện thắng lợi kế hoạch chiến lược đã đề ra.
 
                                                                             HIỆU TRƯỞNG.
 
 
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ.       PHÊ DUYỆT CỦA  PGD&ĐT ĐƠN DƯƠNG.
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 970

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20178

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2246110

Lịch vạn niên

Thi IOE

Tham gia thi IOE

Thăm dò ý kiến

Cảm nghĩ về trường

Tuyệt vời

Tốt

Bình thường

Rất tồi

Sửa Máy Tính Tại Nhà