Xin chào bạn đã ghé thăm trường Tiểu Học Quảng Lập của chúng tôi !

12:08 +07 Chủ nhật, 23/09/2018

Menu

Tìm đường

Tìm đường

Tham gia Violympic

Click vào để luyện thi toán

Tham gia thi GTTM

Tham gia thi GTTM

Liên Hệ Trực Tiếp

Nghe Nhạc Trực Tuyến

Tư Liệu & Bài Giảng

Giáo Án

Trang nhất » Tin Tức » Mô hình trường học mới VNEN

 

Đề khảo sát khối 2+ 3 VNEN

Thứ tư - 23/04/2014 20:11
Trường: …………………………………
Lớp:………
Họ tên:……………………........................
Điểm KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Toán         Lớp: 2
Thời gian làm bài: 40 phút
 
Phần I: Bài tập trắc nghiệm:( 6 điểm)
* Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
    1)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8 + ….. = 14    2) Kết quả của phép tính:  50 dm + 28 dm là:
   A. 6               B. 7                C. 8                                       A. 68 dm            B. 78         C. 78 dm
    3.câu a)  Đồng hồ chỉ mấy giờ  :                                   câu b) 2dm = ..........cm :
    A. 10 giờ         B. 11 giờ          C. 9 giờ                          A. 2                 B. 20               C. 23
                                         
 
      4) Hình bên có mấy hình tam giác:                            5) Tìm  một số, biết tổng của số đó với  42
                                                                                                           bằng 100 số đó là:
   A . 2                 C. 4                                                   A. 58             B. 42               C. 100
    B. 3                  D. 5
 
      6)  Tìm x; biết:
   
      Câu a) x – 9 = 18                                                                   câu  b)     17 + x = 19         
    
       A. x = 27       B. x = 26         C. x = 28                            A. x = 7       B. x = 2          C. x = 8
 
               Phần I: Tự luận:( 4 điểm)
 
                Bài 1 : Đặt tính rồi tính:
 
81 – 32 54 - 27 36 + 18 57  + 19
 
       
       
       
       
 
       Bài 3: Một thùng có thể chứa được 25 lít nước. Hiện trong thùng đã có 16 lít nước. Hỏi cần đổ      thêm vào bao nhiêu lít nước để đầy thùng?
 
Bài giải:
 
 
 
 
 
Trường: ………………………………
Lớp:………
Họ tên:……………………...................
Điểm KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt         Lớp: 2
Thời gian làm bài: ……. phút
A.     Kiểm tra kỹ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt:
Cho văn bản sau:
                                                                Tình bà cháu
       Ngày xưa, có hai anh em ở với bà. Nhà rất nghèo nhưng ba bà cháu sống rất vui vẻ, đầm ấm.
       Có một cô tiên thương ba bà cháu, cho một hạt đào và dặn: “Khi bà mất, gieo hạt đào này lên mộ, các cháu sẽ sung sướng”.
        Bà mất, hai anh em làm theo lời dặn của cô tiên. Hạt đào mọc thành cây. Cây ra toàn quả vàng, quả bạc. Hai anh em được giàu có. Nhưng rồi vàng bạc không làm hai anh em khỏi buồn rầu vì nhớ bà.
       Thấy hai đứa trẻ buồn, cô tiên xuống hỏi. Bé gái òa khóc, xin cô tiên hóa phép cho bà sống lại như xưa. Cô tiên liến phất chiếc quạt màu nhiệm làm vàng bạc, nhà cửa biến mất. Bà hiện ra. Hai anh em ôm chầm lấy bà và xin cô tiên cho bà sống mãi với các em.
                                                                                                 Theo Trần Hoài Dương
A.I. Đọc thành tiếng (1 điểm): Đọc một trong ba đoạn văn của văn bản. 
       *Đánh dấu x vào ô trống mà HS bốc thăm được.                    Điểm                                                                                          
                   Đoạn 1
                   Đoạn 2
                   Đoạn 3
A.II.Dựa theo nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng: ( khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng).  ( 4 Điểm)                                                                    
                                                                                                                         Điểm                                                                                                            
1.     Nhà nghèo nhưng ba bà cháu sống với nhau như thế nào?
a.      Đầy đủ, sung sướng.
b.     Buồn rầu, thương nhớ.
c.     Vui vẻ, đầm ấm.
2.     Trong câu chuyện, hai anh em gồm có:
a.      Cả hai là con trai.
b.     Anh trai và em gái.
c.     Anh trai và em trai.
3.     Khi bà mất hai anh em được gì?
a.      Một hạt đào bằng vàng.
b.     Hạt đào mọc thành cây.
c.     Hai anh em được giàu có.
4.     Được giàu có nhưng vì sao hai anh em lại buồn rầu?
a.      Vì mất cây đào.                 
b.      Vì nhớ bà.                
c.      Vì không có cô tiên.
5.     Trong câu “ Hai anh em ôm chầm lấy bà”, từ chỉ hoạt động là:
     a. anh em                        
     b. ôm chầm                                
     c. bà
          6. Câu: “Nhà rất nghèo nhưng ba bà cháu sống rất vui vẻ, đầm ấm” thuộc mẫu câu nào sau đây?
                    a. Ai làm gì?                    
                      b. Ai thế nào?                      
                      c. Ai là gì?
         7.  Từ nào sau đây trái nghĩa với  từ nghèo?
                   a. hèn                              
                    b. giàu                       
                   c. sung sướng
        8. Những cặp từ nào sau đây có nghĩa trái ngược nhau?
                 a. vui – buồn                      
                  b. cao – mập                    
                  c. gầy – yếu    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Trường: …………………………………
Lớp:………
Họ tên:……………………........................
Điểm KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Toán         Lớp: 3
Thời gian làm bài: 40 phút
 
   Phần I: Bài tập trắc nghiệm:( 5 điểm)
* Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
  1) Số thích hợp điền vào chỗ chấm  trong dãy số   3. câu a):
            63; 56;49; ….; ….; …..; ….. là :                   Soá nào sau đây thích hôïp ñieàn vaøo chỗâ chấm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     A. 42; 36; 21; 14                                                             8 hm 7 m= ………………..m  
      B.  42; 36; 28; 21                                                      A. 87             B. 870                C. 807
      C . 42; 35; 28; 21
    2) Giá trị của biểu thức: 100 + 36 : 6                  câu  b .          giờ có bao nhiêu phút?
         
       A. 23                B.  106               C. 68                           A. 40 phút     B. 20 phút      C. 30 phút
     4) Hình bên có mấy góc vuông, có mấy góc không vuông?                                              B
A.     Có 3 góc vuông 1 góc không vuông.                                      
B.     Có 2 góc vuông 2 góc không vuông.                                        A
C.     Có 1 góc vuông 3 góc không vuông.                                                                                 
      5)   Trong một phép chia có số chia bằng 6, số dư là 3 và số                                                                                                                                  
      thương là 18. Số bị chia trong phép chia đó là:                                          
         A. 60            B. 108              C. 111                                                   D                            C
      Phần II: Tự luận:( 5 điểm)
      Bài 1: Đặt tính rồi tính:( 2 điểm)
57 x 4 236 x 4 328 : 4  
635 : 5
 
       
       
       
       
       
 
              Bài 2: Tìm  x: ( 1 điểm)
                                   X   x 9    =   72                                                               X  :  6   = 104
   
   
Bài 3: Một cửa hàng phải dệt 540 chiếc áo len. Người ta đã dệt được       số áo len đó. Hỏi cửa hàng còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa? ( 2 điểm)
Bài giải:
 
 
 
 
 
 
Trường: …………………………………
Lớp:………
Họ tên:……………………........................
Điểm            KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt       Lớp: 3
          Thời gian làm bài:
 
A/ Kiểm tra kỹ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt:
 
Cho văn bản sau:
Nhà rông ở Tây Nguyên
         Nhà rông thường được làm bằng các loại gỗ bền chắc như lim, gụ, sến, táu. Nó phải cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn ngọn giáo không vướng mái.
        Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo một giỏ mây đựng hòn đá thần. Đó là hòn đá mà già làng nhặt lấy khi chọn đất lập làng. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ của cha ông truyền lại và chiêng trống dùng khi cúng tế.
       Gian giữa với bếp lửa là trung tâm của nhà rông. Các già làng thường họp tại đây để bàn những việc lớn. Đây cũng là nơi tiếp khách của làng. Từ gian thứ ba là nơi ngủ của thanh niên. Theo tập quán của nhiều dân tộc, trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình đều ngủ tập trung ở nhà rông để bảo vệ buôn làng.
                                                                                                   ( Theo Nguyễn Văn Huy)
 
 A.I/ Đọc thành tiếng (1 điểm): Đọc một trong ba đoạn văn của văn bản. 
       *Đánh dấu x vào ô trống mà HS bốc thăm được.                                 Điểm                                                                                         
                     Đoạn 1
                   Đoạn 2
                     Đoạn 3
 
A.II/ Dựa theo nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng: ( khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng) (4điểm )       
                                                                                                               Điểm:                                                                                                                                      
  1. Đoạn văn trên tả ngôi nhà nào ở Tây Nguyên?
         A. Nhà  rông                                                        
         B. Nhà sàn
         C. Nhà cao tầng
        2. Nhà rông được làm bằng mấy loại gỗ:
          A. 3 loại gỗ
          B. 4 loại gỗ
          C. 5 loại gỗ.
       3. Vì sao nhà rông phải chắc và cao?
A. Chắc để dùng lâu dài, chịu được gió bão, chứa được nhiều người khi hội họp,    nhảy múa.
B. Sàn cao để voi đi qua không đụng sàn. Mái cao để khi múa rông chiêng trên sàn, ngọn giáo không vướng mái.                               
              C. Cả hai ý trên
            
        4. Trong nhà rông, nơi thờ thần làng là:
            A. Gian đầu.
            B. Gian giữa.
            C. Gian thứ ba.
         5. Trong nhà rông, gian giữa là nơi:
            A. Trung tâm của nhà rông để bếp lửa,hội họp và tiếp khách của làng.              
            B. Nơi để thanh niên trong làng đến ngủ.                                                 
            C. Nơi thờ thần làng.
    6. Nông cụ là:
             A. Đậu, bắp, lúa,....              
             B. Máy cày, máy kéo,.....                
             C. cuốc cày, bừa, liềm,….
         7. Gian thứ 3 dùng để làm gì?
              A. Là nơi ngủ của trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình để bảo vệ buôn làng.   
              B. Là nơi để hội họp và tiếp khách của làng.                                          
              C. Là nơi treo các giỏ hoa và hòn đá thần.             
   8. Những từ chỉ hoạt động trong câu: “Nó phải cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn ngọn giáo không vướng mái” là?
             A. voi, đụng, múa, vướng,
             B. đi, đụng, múa, vướng,
             C. đụng, đi, múa , cao
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 625

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24544

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2323935

Lịch vạn niên

Thi IOE

Tham gia thi IOE

Thăm dò ý kiến

Cảm nghĩ về trường

Tuyệt vời

Tốt

Bình thường

Rất tồi

Sửa Máy Tính Tại Nhà